Individuellt anpassade pulszoner

Pulszoner

1. Gör Löpskolans tester för vilopuls, maxpuls och tröskelpuls här.

2. Ladda sedan ned underlaget i pdf-format här och för in alla pulsvärden från testerna enligt uträkningarna som framgår. I underlaget får du en bra överblick av zonerna och kan även läsa om syftet med träningen i respektive zon.

Lycka till!