järn Tag

Järnbrist och blodbrist (sekundär järnbrist) är faktiskt de vanligaste förekommande bristsjukdomarna globalt sett. I Sverige är de flesta som drabbas kvinnor, där ca 50% av dem lider av det! Vanligaste symptomen vid järnbrist är trötthet och orkeslöshet, huvudvärk samt hjärtklappning. Du...