Fosfor – var finns det och varför är det viktigt?

Fosfor – var finns det och varför är det viktigt?

För några veckor sedan pratade vi om kalciumets huvuduppgift, att stärka benvävnaden och tänderna. För att det skall kunna ske på bästa sätt behövs även fosfor, samt vitamin D, då dem tillsammans samverkar i bildningen och stärkningen av skelettet samt tänderna. Fosfor ingår i vårt DNA och är även viktigt för reglering av syra-bas balansen (PH-värdet) i kroppen samt energiproduktionen för alla kroppens energikrävande funktioner.

Fosfor är den näst mest vanligaste mineral i kroppen (kalcium är vanligast) och den största mängden (ca 85%) finns lagrad i skelettet. Fosfor förekommer i kroppen som fosfat. Det bästa fosforkällorna är proteinrika livsmedel som kött, fisk, soja, baljväxter och mjölkprodukter. Det rekommenderade dagsbehovet av denna mineral för en vuxen är ca. 600 mg per dag. En portion kokta sojabönor motsvarar ca. hälften av det, 340g. Med andra ord den fosforkällan ni skall leta efter är stark inom sojalivsmedlen!

Du kan ha sett/läst att fosfor och fosfat finns som tillsats i en del livsmedel. Fosforsyra (E 338) till exempel används i coladrycker och fosfater (E 339-341, 343, 450- 452) agerar stabiliseringsmedel för att förbättra konsistensen och bilda vatten.

Vad är skillnaden mellan fosfor och fosfat?
Fosfor framställs ur naturligt förekommande mineraler. Fosfor som tillsats förekommer ofta i kombination med exempelvis natrium och kalcium och bildar då salter. Salterna kallas då fosfater.

Det har varit mycket diskussioner kring om fosfat som tillsats är bra eller dåligt för hälsan, men hos friska personer är inte detta ett problem då njurarna har en effektiv reglerring som hindrar överskott. Undantaget skulle kunna vara om du intar fosfor som kosttillskott, men det vet vi att du endast gör om din läkare eller nutritionist har sagt det till dig, eller hur?