Webbshop

Löpanalys & Screening

900,00 kr

Vår tekniska och fysiska löpanalys och screening är en process som sträcker sig över 60-90 minuter och är uppdelad i två centrala delar. Genom att genomgå denna screening får du inte bara insikter i din nuvarande löpteknik, utan även en förståelse för de fysiska faktorer som påverkar din förmåga att utföra optimal löpteknik.

I den första delen av screeningen utmanar vi dig tekniskt för att identifiera områden där din löpteknik kan förbättras. Vi fokuserar på att analysera din löpstil för att kunna erbjuda anpassade justeringar och förfiningar som kan öka din effektivitet och minska risken för skador. I den andra delen riktar vi in oss på grundläggande fysiska faktorer som påverkar din löpförmåga. Det kan inkludera aspekter som flexibilitet, styrka, balans och rörlighet. Genom att förstå dessa fysiska komponenter kan vi skapa ett helhetsperspektiv av din löparfysik och därefter anpassa våra rekommendationer för att de ska bidra till dina individuella behov.

Resultatet av screeningen sammanställs till en djupgående löpanalys och levereras slutligen i form av ett personligt träningsprogram som mailas till dig. Detta program är utformat för att stärka specifika områden och hjälpa dig att utvecklas som löpare. Det inkluderar övningar som är noggrant utvalda för att anpassas efter dina svagheter och områden som behöver förbättras. Vår målsättning med denna löpanalys är att identifiera områden för förbättring, men även för att ge dig verktygen och vägledningen för att utveckla en hållbar och effektiv löpstil. Denna screening är en investering i din löparresa och syftar till att optimera dig som löpare.

Löpanalys för att optimera din löpning

Med vår löpanalys får du optimala förutsättningar att förbättra din löpteknik, både ur fysiska och tekniska aspekter. Vi kombinerar detaljerade insikter i din fysiska kapacitet med teknisk analys för att anpassa ett träningsprogram som inte bara ökar din prestanda och minimerar risken för skador utan även klargör vad du kan göra för att bli mer effektiv i din löpning. Vårt mål är att ge dig den mest heltäckande bilden av din löpning, vilket gör det möjligt för dig att nå dina mål på ett säkert, tryggt och effektivt sätt.

Om du är intresserad av att veta mer om processen kring vår löpanalys och screening är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss via mail eller telefon.

Artikelnr: 2 Kategori: