Axelrörlighet

Axelrörlighet

Övningen går ut på att du med så raka armar som möjligt ska dra bak dina ihopknäppta händer så långt från din rygg som möjligt utan att tappa din kroppsposition. Håll några sekunder i ytterläget (när händerna är längst ifrån kroppen) innan du återgår till startpositionen.

Förslagsvis genomför övningen 2- 3x 10 repetitioner.