Pallof-rotationer

Pallof-rotationer

Övningen går ut på att du skall vrida din bål med motstånd av gummibandet och sedan hålla emot samma motstånd tillbaka till startläget. Övningen finns i tre olika svårighetsnivåer/varianter där du i första står upp, andra står på knä i utfallsstegsposition för att avslutningsvis i tredje lyfta ståknät i luften.

Förslagsvis genomför övningen utifrån den nivå du är på 1-3x 10 repetitioner per sida