Skurtrasan mot vägg

Skurtrasan mot vägg

Övningen går ut på att du står i utfallsstegsposition längs en vägg med en boll fastklämd mellan ditt främre knä och väggen. Bollens syfte är att du skall hålla underkroppen helt stilla från rotation, om du roterar den kommer du att tappa bollen. Fokusera istället på att få din överkropp med bröstrygg att ta rotationen för att skapa rörlighet i just din bröstrygg. Använd dina raka armar till hjälp.

Förslagsvis genomför övningen 2- 3x 6- 10 repetitioner per sida.