Benresningar X

Benresningar X

Bind fast ett gummiband på lämplig plats så att det är i höjd med dina händer när du ligger på ryggen och sträcker upp armarna rakt upp. I den positionen håller du gummibandet vars belastning får parera under hela övningen. Med ett ständigt tryck av ryggen ner mot underlaget skall du nu hissa ned dina ben så raka som möjligt utan att tappa trycket mot mattan. Gå alltid ner så långt du kan utan att tappa trycket.

 

Förslagsvis genomför övningen 1- 3x 10- 20 repetitioner