Fotflex med boll

Fotflex med boll

Övningen går ut på att du jobbar med din fotled så du sträcker fötterna rakt ut och tillbaka till startpositionen med låst knä- och höftledsvinkel. När det går långsamt hinner du bearbeta tibialis anterior (muskel) på rätt sätt och når en extra dimension när du dessutom skall parera vattnets effekt i bollen.

 

 

Förslagsvis genomför övningen 2-3x 10 repetitioner