Glider

Glider

Övningen går ut på att med hjälp av en glidplatta excentriskt bromsa dig till sträckt ben med ditt baklår som verktyg. I den andra varianten jobbar du istället koncentriskt genom att ta tillbaka benet till startposition.

 

Förslagsvis genomför övningen 1- 2x 5- 10 repetitioner per ben.