Sätt smarta mål!

Sätt smarta mål!

Ett nytt kalenderår innebär för många även ett mentalt nyår och det märks inte minst av i träningsbranschen. Nytt år, ny energi, nya mål – känner du igen dig? En klassisk modell för att sätta upp mål kallas för SMART och kombinerar du den med en delmålsplan ökar du chanserna att nå din målsättning.

Smarta mål

En ”smart” målsättning bör uppfylla kriterierna nedan:

S = specifikt. Din målsättning bör vara exakt och väl definerad. Vad är det du vill uppnå?

M = mätbart. Din målsättning bör vara mätbar.Hur kan du avgöra att målet är uppnått?

A = angelägen. Kanske det allra viktigaste kriteriet. Är din målsättning självvald? Vad grundar sig din målsättning på – yttre påverkan såsom trender och förväntningar? Välj dina målsättningar omsorgsfullt så har du goda förutsättningar att nå dem. Varför är just det här målet viktigt för dig?

R = realistiskt. Sätt ett upp mål som är rimligt och realistiskt. Är målsättningen realistiskt utifrån ditt utgångsläge?

T = tidsbestämt. När ska målet vara uppnått?

Tips!

Har du satt upp några delmål och har du några extra incitament för att hålla dig till målplanen? Fundera över om du kan göra något för att upprätthålla motivation och fokus på väg mot slutmålet. Om ditt mål är att springa ett halvmarathon om nio månader kan du förslagvis sätta upp tre-fyra delmål. Förknippa gärna delmålen med en positiv belöning, såsom att t ex köpa nya löpartights om du förbättrar tiden från ett test till nästa. Eller varför inte gå en kurs och förbättra din löpteknik?