Nästa nivås planka

Nästa nivås planka

Övningarna går ut  på att statiskt stå i plankan med underarmsstöd samtidigt som du skall motstå motståndet från ett gummiband som trycker ner dig.

Efter att du genomfört den ledande statiska delen i varje delmoment kommer en dynamisk del direkt efter.

 

Genomför övningen förslagsvis 10- 30 sekunder på den statiska delen efterföljt av 10- 30 repetitioner av den dynamiska delen.