Saxhopp

Saxhopp

Övningen går ut på att du skall byta plats på dina ben genom att hoppa. Det finns 3 nivåer på övningen där den första är en mer kontrollerad ”kom i gång med övningen” variant. Den behöver varken vara snabb eller explosivt utförd. Nivå två däremot efterlyser just snabbhet och explosivitet samt samma höfthöjd genom hela övningen. Nivå tre är en klurigare variant där snabbhet är betoningen så du hinner tillbaka.
Gemensamt för alla tre är att du skall landa på hela fotsulan och gärna höftbred för att behålla balansen. Likaså att försöka landa med båda knäled i ca 90 grader.

Förslagsvis genomför övningen 1- 3x 10- 20 repetitioner totalt, alternativ hälften per sida (5- 10 per ben).