Vadstretch fallande

Vadstretch fallande

Övningen går ut på att låta hälen falla ner så djupt det går från den upphöjningen du valt att utföra övningen ifrån. Det viktiga här är att samtliga trampdynor på den fot du stretchar på har ständig kontakt med upphöjningen under hela utförandet.

Förslagsvis genomför övningen 1- 2x 30- 60 sekunder per fot.